Veiligheid

Kosten van de Initiële opleidingen

Opleiding aangeboden door GVB-metro. 

RailSupport biedt namens het GVB-metro een aantal nieuwe opleidingen aan, die met goed gevolg behaald dienen te  worden om werkzaam te zijn op het GVB- areaal. Om aan de opleiding lwb/llv-metro te mogen deelnemen dient men ervaring als Veiligheidspersoon GVB-metro te  hebben. 

Door de combinatie van theorielessen en praktijkdagen worden alle taken en verantwoordelijkheden van de vhp, lwb/llv metro toegelicht en geoefend. Met de behaalde veiligheidstaak kun je bij Lokaalspoorbedrijven aan de slag, mits er geen  aanvullende lokale eisen gesteld worden en de MO/PO keuringen in orde zijn.  Bij het GVB-metro gelden aanvullende lokale eisen zoals beschreven in o.a. “Veiligheidsvoorschriften werken aan de GVB  metrobaan”.  

Informatie over de aangeboden cursussen vindt u in onderstaand overzicht.

 Opleiding Veiligheidstaak Duur opleiding  Kosten
Basis lokaalspoor  

vhp inclusief
GVB  module

 vhp-metro

1 ½ theoriedagen +  
Stageopdrachten (begeleiding ervaren vhp “informant”) 
½ theorie examen via BTC 
1 praktijkbeoordeling* 

€ 1.560,00 
(excl. BTW)**

 

Basis lokaalspoor  
lwb/llv inclusief
GVB  module

 lwb/llv-metro

1 ½ theoriedagen +  
Stageopdrachten (begeleiding leermeester “informant”) 
½ theorie examen via BTC 
1 praktijkbeoordeling* + Praktijkexamen 

 

€ 1.700,00 
(excl. BTW)**

GVB Module vhp   

vhp-metro  
landelijk

½ theoriedag +  
Stageopdrachten (begeleiding ervaren vhp “informant”) 
Aansluitend theorie examen GVB module 
1 praktijkbeoordeling* 

 

€ 1.010,00 
(excl. BTW)

GVB Module lwb lwb- / llv-metro 
landelijk

½ theoriedag +  
Stageopdrachten (begeleiding leermeester “informant”) 
Aansluitend theorie examen GVB module 
1 praktijkbeoordeling* + Praktijkexamen 

€ 1.150,00 
(excl. BTW)

∙ Een opleidingsgroep bestaat uit minimaal 4 cursisten en maximaal 8 cursisten. 
∙ De afname van het theorie-examen is onderdeel van de opleiding lokaalspoor en wordt afgenomen in Weesp. 
∙ Het praktijkexamen lwb-metro wordt afgenomen in Diemen op de lijnwerkplaats van het GVB-metro. 

*De getekende praktijkbeoordelingsformulier dient door de werkgever zelfstandig bij BTC te worden ge-upload.
**Let op: de kosten van de opleiding zijn exclusief theorie-examen en uploaden praktijkbeoordeling van BTC. De inschrijving  voor het theorie-examen dient de werkgever zelf aan te vragen via BTC, de factuur zal dan naar het desbetreffende bedrijf  gestuurd worden. 

Aanmelden voor een opleiding kan via de Agenda opleidingen.

Agenda opleidingen