Skip to main content
 • Veiligheid
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  begint bij jezelf

 • Flexibel
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in denken en doen

 • Betrokken mensen
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  maken het verschil

 • Creatief
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in oplossingen

Kosten van de Initiële opleidingen

Opleiding aangeboden door GVB-metro. 

RailSupport biedt namens het GVB-metro een aantal nieuwe opleidingen aan, die met goed gevolg behaald dienen te  worden om werkzaam te zijn op het GVB- areaal. Om aan de opleiding lwb/llv-metro te mogen deelnemen dient men ervaring als Veiligheidspersoon GVB-metro te hebben. 
Door de combinatie van theorielessen en praktijkdagen worden alle taken en verantwoordelijkheden van de vhp, lwb/llv metro toegelicht en geoefend. Met de behaalde veiligheidstaak kun je bij Lokaalspoorbedrijven aan de slag, mits er geen aanvullende lokale eisen gesteld worden en de MO/PO keuringen in orde zijn. Bij het GVB-metro gelden aanvullende lokale eisen zoals beschreven in o.a. “Veiligheidsvoorschriften werken aan de GVB  metrobaan”.  

Informatie over de aangeboden cursussen vindt u in onderstaand overzicht.

Volledige opleiding Basis lokaalspoor plus GVB module:

 Opleiding Veiligheidstaak Duur opleiding  Kosten
Basis lokaalspoor vhp
inclusief
GVB  module
 vhp-metro 1 ½ theoriedagen +
Stageopdrachten (begeleiding ervaren vhp “informant”)
½ theorie examen via BTC
1 praktijkbeoordeling*
€ 1.560,00
(excl. BTW)**

Basis lokaalspoor  
lwb/llv inclusief
GVB  module

 lwb/llv-metro

1 ½ theoriedagen +  
Stageopdrachten (begeleiding leermeester “informant”) 
½ theorie examen via BTC 
1 praktijkbeoordeling* + Praktijkexamen 

 

€ 1.700,00 
(excl. BTW)**


Indien reeds in bezit certificaat Basis lokaalspoor:

 Opleiding Veiligheidstaak Duur opleiding  Kosten
GVB Module vhp   

vhp-metro  
landelijk

½ theoriedag +  
Stageopdrachten (begeleiding ervaren vhp “informant”) 
Aansluitend theorie examen GVB module 
1 praktijkbeoordeling* 

 

€ 1.010,00 
(excl. BTW)

GVB Module lwb lwb- / llv-metro 
landelijk

½ theoriedag +  
Stageopdrachten (begeleiding leermeester “informant”) 
Aansluitend theorie examen GVB module 
1 praktijkbeoordeling* + Praktijkexamen 

€ 1.150,00 
(excl. BTW)

Een opleidingsgroep bestaat uit minimaal 5 cursisten en maximaal 8 cursisten. 
RailSupport BV behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een opleiding of examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De cursist wordt in overleg op een andere datum ingedeeld.
De afname van het theorie-examen is onderdeel van de opleiding lokaalspoor en wordt afgenomen in Weesp. Het praktijkexamen lwb-metro wordt afgenomen in Diemen op de lijnwerkplaats van het GVB-metro. 

*De getekende praktijkbeoordelingsformulier dient door de werkgever zelfstandig bij BTC te worden ge-upload.
**Let op: de kosten van de opleiding zijn exclusief theorie-examen en uploaden praktijkbeoordeling van BTC.

Aanmelden voor een opleiding kan via onderstaande button.