Skip to main content
 • Veiligheid
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  begint bij jezelf

 • Flexibel
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in denken en doen

 • Betrokken mensen
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  maken het verschil

 • Creatief
  RailSupport Website Elementen Icoon Advies

  in oplossingen

Opleiding VHP, LWB-LLV en BZB

Er zijn een aantal nieuwe eisen voor het werken op-, in- en rond de metrobaan ingevoerd. De belangrijkste eisen zijn:

∙ Er geldt een DVP verplichting 
∙ Iedere nieuwe veiligheidspersoon (vhp) en leider werkplek beveiliging(lwb/llv) zal gecertificeerd worden door  railAlert.

Voor wie? 

Ga je werken als vhp, lwb/llv-metro in het beheersgebied van GVB-metro, dan dien je in het bezit te zijn van de landelijke bevoegdheid en
de aanvullende bevoegdheid lokaalspoor van het GVB-metroareaal.

Regelgeving t.b.v. certificering  

Het moeten beschikken over een geldig certificaat van railAlert is opgenomen in het Normenkader Veilig Werken (NVW)  en in het Voorschrift Veilig Werken Metro (VVW-M). Dit is van toepassing voor personen, die een veiligheidstaak willen  gaan uitvoeren. Om gecertificeerd te kunnen worden bij het GVB-metro, moeten nieuwe vhp, lwb/llv-metro aan de volgende eisen  voldoen: 

∙ Theorie-examen van railAlert; 
∙ Deel hebben genomen aan de GVB-module; 
∙ Beoordeeld zijn door een aangewezen praktijkbeoordelaar vanuit het GVB. 

Om aan het nieuwe VVW-metro te voldoen, heeft het GVB-metro een opleiding laten ontwikkelen waarmee de genoemde landelijke kwalificaties behaald kunnen worden.

Regels conform GVB-metro (areaal) 

De eis naast het in bezit zijn van de landelijke bevoegdheid is,  een aanvullende lokaalspoor bevoegdheid van het GVB-metro. Deze kan je behalen door het volgen van een opleiding die specifiek voor het GVB  areaal is ontwikkeld. Voor degene die al een vhp en/of lwb/llv-metro -kwalificatie heeft, geldt dat die kwalificatie geldig blijft tot de  geldigheidsdatum die op zijn of haar pasje staat. Zij hoeven de vernieuwde opleiding pas te volgen en het certificaat pas  te behalen tijdens hun her-instructie. De her-instructie kan tot november 2021 op de huidige manier gevolgd worden.